Abstrakt

Tekst odnosi się do praw osób niepełnosprawnych, w szczególności kobiet, stanu przestrzegania tych praw w praktyce i – w końcu – jest prezentacją działalności rzeczniczej kolektywu Artykuł 6. zrzeszającego aktywistki z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczki. W artykule znajdziemy również syntetyczny opis głównych problemów kobiet z niepełnosprawnościami, które są ich codziennością. Jak ustalono w 2018 r. na posiedzeniu Komitetu ONZ ws. wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami polski rząd czyni niewiele, aby wymienione problemy zlikwidować. Upowszechnianie idei równości, wolności, a przede wszystkim działalność antydyskryminacyjna są celem wielu organizacji pozarządowych. Artykuł 6. jako pierwszy zorganizował w ubiegłym roku wydarzenie, podczas którego podjęto próbę prowadzenia publicznego dyskursu na temat kobiet z niepełnosprawnościami – I Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami.

 

Artykuł dostępy pod adresem

https://www.czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2977?fbclid=IwAR1w-7tFeM5cn1U-RYg0OIT5n7MlrIuBa0EkBEjMSZeQbWcfOK_5tBZOOgM

 

 

Post Author: ABB