POJĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROZUMIENIU DZIECKA

Niepełnosprawność to pojęcie bardzo szerokie, mające wiele definicji, które są tworzone przez ustawodawców czy też naukowców, profesorów – wybitnych znawców tematu. Niepełnosprawnym można zostać z chwilą urodzenia lub na skutek niekorzystnych zdarzeń losowych bądź chorób. Niepełnosprawność dotyczyć może zarówno sfery psychicznej, intelektualnej, jak i motorycznej człowieka. Niepełnosprawnym w potocznym rozumieniu jest osoba niepotrafiąca w pełni korzystać ze swoich atrybutów fizycznych. Niepełnosprawność często ma wydźwięk […]

Tłumacz Migam

Tłumacz Migam Jako Migam wraz z firmą Altar uruchomiliśmy usługę tłumacza zdalnego, w ramach której oferujemy tłumaczenia na żywo rozmowy z osobą głuchą lub słabosłyszącą. Dzięki naszej usłudze osoba niesłysząca może skontaktować się z tłumaczem i załatwić sprawę z domu, ulicy, urzędu – z dowolnego miejsca. Tłumacz Migam działa na smartfonie i tablecie. Osoba niesłysząca klika ikonę nawiązującą połączenie. Może to zrobić przez ikony klientów w zakładce Przyjazny kontakt […]

Ludzie niepełnosprawni – praca

Głównym celem polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych powinno być zagwarantowanie im równego dostępu do udziału w każdej sferze życia społecznego, szczególnie w sferze zatrudnienia. Ludzie niepełnosprawni powinni być postrzegani nie tylko jako osoby z problemami zdrowotnymi, wymagające opieki, ale przede wszystkim jako potencjalni pracownicy – osoby zdolne do wykonywania jakieś kategorii pracy. Praca jest formą działalności człowieka, spełniającą szczególną rolę: zapewnia nam egzystencję, […]

Niepełnosprawność – problematyka nazewnictwa.

Problematyka aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, jak również edukacja włączająca, mająca na celu pełną integrację w atmosferze uczenia się dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz szeroko pojęta polityka antydyskryminacyjna to tematy jak najbardziej aktualne. Problematyka tych zagadnień jest stale doskonalona i pogłębiana, nie rzadko czerpiąc wzorce z zachodnich modeli postępowań. Podstawowym aktem zobowiązującym Polskę do określonych działań w zakresie włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne jest Karta […]

Z problematyki starości

Z problematyki starości – o potrzebie zagospodarowania czasu wolnego dla osób po 65 roku życia

Proces starzenia się społeczeństw polegający na wzroście liczby osób starszych w ogólnej populacji danego kraju, jest cechą krajów rozwijających się i rozwiniętych. Wydłużanie się granicy życia, a w związku z czym i starzenia się społeczeństwa, jest następstwem poprawy jakości życia, a także większej troski o zdrowie ludzi. Fakt ten stawia szereg wyzwań: optymalizację ekonomicznych warunków bytu ludzi starszych, zapewnienie im odpowiedniej opieki medycznej, socjalnej, […]

Font Resize
Contrast