Abstrakt

Tekst odnosi się do praw osób niepełnosprawnych, w szczególności kobiet, stanu przestrzegania tych praw w praktyce i – w końcu – jest prezentacją działalności rzeczniczej kolektywu Artykuł 6. zrzeszającego aktywistki z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczki. W artykule znajdziemy również syntetyczny opis głównych problemów kobiet z niepełnosprawnościami, które są ich codziennością. Jak ustalono w 2018 r. na posiedzeniu Komitetu ONZ ws. wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami polski […]

Plany i marzenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dr Anna Majchrowska-Kielak – Europejska Uczelnia w Warszawie Słowem wstępu Artykuł traktuje o planach i marzeniach dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Zgodnie z zasadami pisania prac naukowych na pierwszych stronach przedstawiono wyjaśnienia terminologiczne związane z pojęciem planów życiowych z perspektywy uczonych zajmujących się tym zagadnieniem w toku swojej działalności naukowo nadawczej. Następnie zdefiniowano termin „ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Analiza pojęcia „plany życiowe” i „uczeń […]

Trzy formy rehabilitacji – społeczna, lecznicza i psychologiczna

Rehabilitacja jest niewątpliwie jedną z najlepszych metod włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Celem rehabilitacji jest umożliwienie jak najlepszego poziomu funkcjonowania. Wykonywanie codziennych czynności, aktywność zawodowa, są celami rehabilitacji. Ponadto zaliczamy do nich także osiągnięcie takiej samej jakości życia, jaką mają inni członkowie społeczeństwa.  Warto zwrócić uwagę także na integrację, czyli zaakceptowanie niepełnosprawnych przez społeczeństwo i uznanie ich praw do normalnego życia. […]

Edukacja, czyli pierwszy krok do zniesienia barier

Współcześnie podejmowane próby znoszenia barier i aktywizacji osób niepełnosprawnych swój początek mają zazwyczaj w edukacji. Najczęściej to właśnie wykształcenie decyduje o tym w jakim stopniu osoba niepełnosprawna jest aktywna społecznie. Dawniej najbardziej rozpowszechnioną formą edukacji osób z niepełnosprawnością była edukacja specjalna. Uczniowie kształceni byli z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Specjalizacja procesu nauczania wynikała przede wszystkim z ówczesnego stanu wiedzy. Obecnie coraz częściej korzysta […]

Praca – rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Praca osób niepełnosprawnych jest ważną częścią procesu rehabilitacji. Oprócz źródła dochodu i niezależności finansowej zmniejsza ryzyko wykluczenia społecznego, a poprzez podjęcie pracy niepełnosprawni mają szansę samorealizacji. Aktywność zawodowa pozwala na zaspokajanie potrzeb: satysfakcji, uznania, szacunku, zadowolenia i przynależności. Często zdarza się, że osoby niepełnosprawne bardziej niż ludzie w pełni sprawni doceniają wartości jakimi są praca, sprawiedliwe wynagrodzenie, pochwała i uznanie. Zdarza się, […]

POJĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ROZUMIENIU DZIECKA

Niepełnosprawność to pojęcie bardzo szerokie, mające wiele definicji, które są tworzone przez ustawodawców czy też naukowców, profesorów – wybitnych znawców tematu. Niepełnosprawnym można zostać z chwilą urodzenia lub na skutek niekorzystnych zdarzeń losowych bądź chorób. Niepełnosprawność dotyczyć może zarówno sfery psychicznej, intelektualnej, jak i motorycznej człowieka. Niepełnosprawnym w potocznym rozumieniu jest osoba niepotrafiąca w pełni korzystać ze swoich atrybutów fizycznych. Niepełnosprawność często ma wydźwięk […]

Wyzwania na drodze aktywizacji osób niepełnosprawnych

Aktywizacja osób niepełnosprawnych to wyzwanie dla państwa, pracodawców oraz innych instytucji zajmujących się pomaganiem tej grupie społecznej. W odpowiednich warunkach duży odsetek osób niepełnosprawnych z całą pewnością może podjąć pracę. Izolowanie niepełnosprawnych nie jest dobrym rozwiązaniem. Aktywizacja może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wspieranie niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Drugi to tworzenie zakładów pracy, które są przystosowane do potrzeb tej grupy, czyli zakładów pracy chronionej. […]

Na przekór stereotypom. Wywiad z niepełnosprawnym kierowcą rajdowym Sebastianem Lutym

Godziny treningów, dziesiątki startów, gorycz porażki i smak zwycięstwa. Te same emocje łączą wszystkich sportowców, bez względu na ich sprawność. Kampania społeczna EXTRAsprawni ma na celu pokazać jedną, wspólną twarz sportu i przekonać, że sportowców z niepełnosprawnościami oraz tych w pełni sprawnych więcej łączy, niż dzieli. Bohaterami spotu są m.in. Sebastian Luty, niepełnosprawny kierowca wyścigowy oraz kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc.

Czytaj więcej o Na przekór stereotypom. Wywiad z niepełnosprawnym kierowcą rajdowym Sebastianem Lutym

Praca zdalna stanie się standardem? „Skorzystają niepełnosprawni”

Z obowiązkowej pracy zdalnej skorzystały osoby niepełnosprawne. Koronawirus wymusił dla nich korzystne rozwiązania – mówił w Radiu dla Ciebie dr hab. Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej. Gość audycji „Jest Sprawa” podkreślił, że praca w mieszkaniu pozwala m.in. zaoszczędzić czas na dojazdach do firmy. Czytaj więcej o Praca zdalna stanie się standardem? „Skorzystają niepełnosprawni”

Fundacja Eco Textil

Fundacja Eco Textil działa od 2012 roku. Jej statutowym celem jest zapewnianie pomocy osobom, których funkcjonowanie w społeczeństwie jest ograniczone poprzez różne niepełnosprawności. W swoich akcjach, działalność charytatywna fundacja jest łączy się z ideą ochrony środowiska. Do kontenerów oznaczonych logo Fundacji można oddać niepotrzebną odzież która w 100 proc. poddaje się recyklingowi. Dzięki temu, powstały surowiec, jakim są tekstylia, może być w ekologiczny sposób […]

Font Resize
Contrast