NIEPEŁNOSPRAWNI I ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI Z DARMOWĄ KOMUNIKACJĄ PRZEZ DWA LATA

Od 15 listopada osoby niepełnosprawne i Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mogą wgrać na Warszawską Kartę Miejską uprawnienia do bezpłatnych przejazdów na dwa lata, a nie na rok jak poprzednio. Można to zrobić po uzgodnieniu terminu w dowolnie wybranym Punkcie Obsługi Pasażerów.

Dotychczas uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla osoby niepełnosprawnej mogło zostać zakodowane na rok. Według nowych regulacji termin ważności uprawnień zostaje wydłużony i będzie można je wgrać na Spersonalizowaną WKM na dwa lata. Jednocześnie uprawnienia osób, które ukończyły 70 lat pozostają bez zmian i nadal można je zakodować na pięć lat.

Osoby niepełnosprawne, Honorowi Dawcy Krwi oraz osoby, które ukończyły 70 lat, mogą wgrać swoje uprawnienia we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów ZTM w dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: (22) 45-94-131 w godz. 8.00-16.00. Wyjątkiem jest POP przy ul. Żelaznej 61, gdzie uprawnienia kodowane będą jak dotychczas, bez konieczności uzgadniania telefonicznego.

Przypomnijmy, że na Spersonalizowaną WKM można również wgrać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługujące innym grupom pasażerów. Taką możliwość mają osoby korzystające z pomocy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej na podstawie zaświadczeń wydanych przez te instytucje, zgodnie z okresem ich obowiązywania.

Niepełnosprawni i zasłużeni honorowi dawcy krwi z darmową komunikacją przez dwa lata

Post Author: ABB