Niepełnosprawni studenci ze wsparciem od PFRON-u.

Do końca marca studenci i doktoranci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz opłaci czesne na studiach dziennych i zaocznych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Wsparcie finansowe udzielane jest co semestr
Jego wysokość ustalana jest indywidualnie, w zależności od sytuacji danego studenta
W zeszłym roku z tej formy pomocy skorzystało ponad 300 osób, którym wypłacono 830 tysięcy złotych
Wnioski o dopłatę do czesnego wciąż można składać. Urzędnicy czekają na nie w MOPS, przy Kilińskiego 102/102a. – Zachęcam do skorzystania z programu, każdy student, który złoży niezbędne dokumenty oraz spełni wymogi formalne, pomoc uzyska – mówił łódzki wiceprezydent Tomasz Trela. – Szczególnie serdecznie zapraszamy do programu tych studentów, którzy dotąd nie korzystali z takiej formy wsparcia – dodawał.

Dofinansowanie czesnego jest przyznawane na semestr, jego wysokość ustalana jest indywidualnie. Ci studenci, którzy równolegle pracują, zobowiązani są wpłacić 15-procentowy wkład własny. Z opłacenia go zwolnione są osoby w trudnej sytuacji materialnej.

Ponad pół tysiąca studentów z niepełnosprawnościami
Jak podkreśliła dr Anna Gutowska z Uniwersytetu Łódzkiego, na uczelni jest 540 studentów z różnymi niepełnosprawnościami. – Każdy z nich może liczyć na wsparcie – mówiła. – Jego rodzaj zależy od indywidualnych potrzeb. Mamy zarówno wypożyczalnię sprzętu, jak psychologów czy pedagogów do dyspozycji. Staramy się także uzupełniać proces dydaktyczny o elementy rehabilitacji – wyjaśniała.

Do skorzystania ze wsparcia PFRON zachęcała Aleksandra Zielińska, która jest niepełnosprawna, studiuje pracę socjalną na UŁ. Sama pomocy finansowej nie potrzebuje, ale, jak podkreślała, fakt, że inni mogą ją uzyskać, jest bardzo ważny.

– Każdy ma inną sytuację życiową, mnie wsparcie finansowe nie jest potrzebne, ale innym umożliwi to studiowanie – przekonywała. – Warto inwestować w wykształcenie, w studia, ponieważ ułatwia to później znalezienie pracy. A ta daje samodzielność – mówiła.

W ubiegłym roku z takiej pomocy skorzystało 364 studentów, którym wypłacono łącznie 830 tysięcy złotych.

źródło: https://lodz.onet.pl/niepelnosprawni-studenci-ze-wsparciem-od-pfron-u-fundusz-zaplaci-czesne/2lx7g9r

Post Author: Weronika Kamińska

Studentka na kierunku Pedagogiki na Europejskiej Uczelni w Warszawie. Uwielbiam sporty siłowe a latem jazdę na rowerze.