Wyzwania na drodze aktywizacji osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawni - wyzwania
Wyzwania dla niepełnosprawnych

Aktywizacja osób niepełnosprawnych to wyzwanie dla państwa, pracodawców oraz innych instytucji zajmujących się pomaganiem tej grupie społecznej. W odpowiednich warunkach duży odsetek osób niepełnosprawnych z całą pewnością może podjąć pracę. Izolowanie niepełnosprawnych nie jest dobrym rozwiązaniem.

Aktywizacja może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wspieranie niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Drugi to tworzenie zakładów pracy, które są przystosowane do potrzeb tej grupy, czyli zakładów pracy chronionej.

W aktywizacji osób niepełnosprawnych ważne jest pokazanie pracodawcom korzyści płynących z zatrudniania takich osób. Istotnym krokiem jest rozwianie ich obaw, przekonań i stereotypów dotyczące tej grupy społecznej. Skutecznym sposobem jest bezpośrednia konfrontacja osoby niepełnosprawnej i pracodawcy. W ten sposób pracodawca zweryfikuje  swoje obawy, wytworzony wcześniej jej obraz oraz  podejście. Pracodawców należy zachęcać do korzystania z wsparcia finansowego przeznaczonego na aktywizację niepełnosprawnych, a także promować niepełnosprawnych na rynku pracy.

Zwiększając wiedzę pracodawców na temat dodatkowych korzyści dla firm możemy obalić stereotypy i przedstawić tę grupę społeczną jako dobrych i sumiennych pracowników jednocześnie zwiększając odsetek osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo.

Kolejny krok to obalenie barier mentalnych. Bardzo skuteczny okazuje się sposób, którym są kampanie społeczne promujące pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne jednocześnie przedstawiające tę grupę jako sumiennych pracowników. Kampanie te powinny mieć na celu zmianę wizerunku osób niepełnosprawnych w oczach potencjalnych pracodawców i uświadomienie im jak wielkie znaczenie ma aktywizacja oraz jakie pełni funkcje.

Bibliografia

  1. Ostrowska, A. Michcik, Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz wyzwania związane z ich aktywizacją [w:] „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, 10/2016 str. 20-23

Post Author: Daria Bienias