Niepełnosprawność – problematyka nazewnictwa.

Problematyka aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, jak również edukacja włączająca, mająca na celu pełną integrację w atmosferze uczenia się dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz szeroko pojęta polityka antydyskryminacyjna to tematy jak najbardziej aktualne. Problematyka tych zagadnień jest stale doskonalona i pogłębiana, nie rzadko czerpiąc wzorce z zachodnich modeli postępowań. Podstawowym aktem zobowiązującym Polskę do określonych działań w zakresie włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne jest Karta […]

Z problematyki starości

Z problematyki starości – o potrzebie zagospodarowania czasu wolnego dla osób po 65 roku życia

Proces starzenia się społeczeństw polegający na wzroście liczby osób starszych w ogólnej populacji danego kraju, jest cechą krajów rozwijających się i rozwiniętych. Wydłużanie się granicy życia, a w związku z czym i starzenia się społeczeństwa, jest następstwem poprawy jakości życia, a także większej troski o zdrowie ludzi. Fakt ten stawia szereg wyzwań: optymalizację ekonomicznych warunków bytu ludzi starszych, zapewnienie im odpowiedniej opieki medycznej, socjalnej, […]

Font Resize
Contrast